Program dogodka

 

Uvodni nagovor udeležencem
Rok Svetek, Predsednik skupine prevoznikov na GZS
Posledice povečevanja internet trgovine in tehnologij pametne logistike
mag. Andrej Rihter, član poslovodstva, Pošta Slovenije
Problemi in logistične rešitve pri oskrbi Slovenije z zdravili
Tadej Pojbič, Kemofarmacija
Primer Odprte Digitalne Logistične platforme oz. kako povezati partnerje v oskrbni verigi
Andrej Planina, Špica InternationalŠpica in LogChainDigitalizacija v logistiki in transportu ima jasne trende, ki se jim ni mogoče izogniti. Najbolj pomembna korist digitalizacije za transportna in logistična podjetja je v izrednih možnostih avtomatična povezave z drugimi akterji v oskrbovalnih verigah. V prispevku bo prikazana konkretna digitalna logistična platforma, ki je s svojo odprtostjo, nevtralnostjo in standardizacijo primerna za naročnike, prevoznike in prejemnike pošiljk. Njene koristi pa so lahko tudi širše družbene in lahko v logistiko prinesejo popolnoma nove poslovne modele, kot so na primer sprotna optimizacija, delitvena ekonomija in dinamičen obračun prenosa pošiljke
Uporaba blockchaina za zagotavljanje integritete podatkov v oskrbnih verigah
Tomaž Levak, Origin TrailTomaž Levak, soustanovitelj in direktor podjetja OriginTrail, bo predstavil možnosti uporabe tehnologije blockchain za zaščito integritete in sledljivosti podatkov v dobavnih verigah in logistiki. OriginTrail razvija protokol in omrežje, ki podjetjem v oskrbnih verigah omogoča medsebojno izmenjavo podatkov na decentraliziranem omrežju. Blockchain prinaša sledljivost podatkov, ki jih ni mogoče enostransko spreminjati, kar zmanjša tveganje in poveča učinkovitost procesov. Na tej osnovi se že razvijajo številne nove poslovne aplikacije. Primeri uporabe OriginTrailove tehnologije zajemajo preprečevanje ponaredkov, prikaz poti od pridelovalca do prodajnega mesta, lažje certificiranje in boljši nadzor nad lastnimi oskrbnimi verigami.
Povezava fizične in internet trgovine
Dejan Roljič, Eligma
Vzpostavitev vidnosti v oskrbni verigi
Matjaž Martini, GS1 SlovenijaMatjaž Martini, tehnični svetovalec na GS1 Slovenija, bo izzive sodobnih preskrbovalnih verig pri izmenjavi podatkov predstavil kot priložnost za digitalno transformacijo. Izboljšanje poslovnih procesov je mogoče z razrešitvijo uganke kaj-kje-kdaj-zakaj. Za to je potrebna vzpostavitev sistemske interoperabilnosti, ki jo omogoča implementacija  GS1 standardov EPCIS in CBV.  Kombinacija obeh standardov je dobra osnova za izmenjavo granuliranih podatkov o poslovnih dogodkih v realnem času preko meja posameznega podjetja.
Elektronski cestninski sistem – smernice za bodoči razvoja sistema cestninjenja
Matej Kranjc, DARS d.d.Družba DARS d.d. je aprila 2018 uspešno izvedla prehod  na nov elektronski sistem cestninjenja vozil največje dovoljene masa nad 3,5T – sistem DarsGo. Vzpostavljen sistem DarsGo temelji na mikrovalovni tehnologiji, je skladen z zahtevami o interoperabilnosti ECS v EU (Direktiva 2004/52/ES) in vzpostavlja plačevanje cestnine po načelih »uporabnik plača« in »onesnaževalec plača«. Sistem DarsGo je v operativni uporabi in omogoča cestninjenje težkih vozil brez zaustavljanja ali zmanjševanja hitrosti. Z novim sistemom je DARS d.d. dobil sodoben sistem, ki poleg pobiranja cestnine, lahko omogoča tudi druge storitve z dodano vrednostjo za uporabnike. Skladno z Direktivo evropskega parlamenta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov je DARS d.d. pričel tudi z vključitvijo EETS ponudnikov v sistem DarsGo. V postopku sprejemanja in usklajevanja je dopolnjena Direktiva, ki vsebuje nekaj pomembnih novosti za katere se pričakuje, da bodo pohitrile in poenostavile vpeljavo evropskega interoperabilnega sistema cestninjenja.